Permohonan Masuk Ke Tingkatan 1

 Murid-murid tahun VI SK/SRK/SRJK/ SRI atau setaraf dengannya yang lahir pada   tahun 2007 adalah layak memohon masuk.

 Borang permohonan boleh didapati pejabat

Keputusan UPSR adalah diambil kira untuk pengasingan kelas sahaja.

Permohonan dibuka mulai 13 Oktober 2019 (Ahad) sehingga Dua Minggu selepas keputusan UPSR diumumkan.