Logo Sekolah

PENGERTIAN DAN MAKNA LOGO

PENGERTIAN RUPA

Senaskhah Al-Quran : Melambangkan penguasaan pelbagai bidang ilmu dunia dn akhirat.

Obor : Melambangkan kesamarataan, keadilan dan ilmu merupakanpenyuluh hidup.

Mata Pena : Melambangkan penyampaian ilmu dan maklumat serta merakamkan ilmu yang diperolehi.

PENGERTIAN WARNA

Warna Biru : Melambangkan perpaduan di kalangan pelajar dan juga para pendidik.

Warna Kuning : Melambangkan pentadbiran dan pengurusan sekolah dibawah naungan kerajaan yang berdaulat.

Warna Merah : Melambangkan keberanian dan kesungguhan para belajar dalam
menuntut ilmu sepertimana berjuang di medan perang laksana panglima yang gagah berani. arna Hitam : Melambangkan kejituan dan keutuhan semangat daklam menuntut ilmu dunia dan akhirat.

PENGERTIAN LOGO SEKOLAH

“ILMU PENYULUH HIDUP “ membawa maksud pendidikan dunia dan akhirat dapat menyumbangkan kepada kecemerlangan diri dn keberkatan dalam hidup seterusnya berusaha bersungguh-sungguh dalam semangat kerja berpasukan dengan mencapai objektif dan mengekalkan tahap kecemerlangan sepenuhnya misi dan visi sekolah.