Visi Dan Misi

VISI SEKOLAH

SEKOLAH  MENENGAH  (ARAB) SAADATUL QURA bertekad dan beriltizam untuk menjadi sebuah sekolah yang berteraskan kecemerlangan ilmu  yang memenuhi falsafah pendidikan negara.

MISI SEKOLAH

SEKOLAH MENENGAH UGAMA (ARAB) SAADATUL QURA adalah sebuah sekolah yang berusaha untuk menyediakan pendidikan berkualiti bagi melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kecemerlangan akademik dan kehebatan kokurikulum, berdisiplin dan berakhlak mulia, berwawasan dinamik dan bertanggungjawab, berdaya saing, kreatif, berani dan berinovatif, bertaqwa, bersemangat sukarela, bersyukur dan bertawakal kepada Allah dan bersedia berkorban untuk agama, bangsa, dan negara.